Innkalling til årsmøte i idrettslaget

Styret i Monolitten Idrettslag innkaller til årsmøte tirsdag 20. april kl. 19.00.
Årsmøtet vil i år bli gjennomført digital, gjennom Microsoft Teams.

Tittel: Monolitten Idrettslag årsmøte 2021
Tidspunkt: 20. apr. 2021 19.00.00

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Eventuelle forslag som ønskes fremmet for årsmøtet sendes på e-post til post@monolittenil.no senest tirsdag 06. april 2021.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter ligger nederst på denne siden.

Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende e-post til post@monolittenil.no med navn på deltager(e).
Link til møtet sendes deltagerne på oppgitt e-post adresse før årsmøtet, samt legges ut her på tirsdag 20. april 2021.

Saksdokumenter