Fair Play

«Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler om det som skjer på og utenfor banen.»

Dette sitatet er fra Norges Fotballforbund om hva Fair Play handler om. Monolitten Fotball er en inkluderende klubb som tar Fair Play som en av våre viktige faktorer for å være et trygt samlingspunkt for barn, ungdom og voksne. Igjennom Fair Play vil Monolitten Fotball bygge på våre verdier enda sterkere til alle i klubben: Glede – Samhold – Respekt

Vi vil at alle som er med i klubben følger Fair Play prinsippene og kan ta det med videre i sin hverdag. Les mer om hva Fair Play er.

Fair Play | Selfors UL