Flytting av kamper

Skal laget endre eller flytte kamp?

Her finner du info om flytting og endring av kamp.

Alle kamper på barnenivå (opptil 12 år) kan flyttes/avlyses ved å ta direkte kontakt med motstander/dommer.

For ungdomsfotballen (13 år og eldre) så må man omberamme kamper i tråd med kretsens regler:
Skjemaet finner du her

FLYTTE KAMP PÅ FERD

  1. Sjekk om det er ledig banetid på tidspunkt du prøver å flytte kampen til. For 7er så er Ferd delt opp i 4 baner (A, B, C og D) og for 9er 2 baner (A og B).
  2. Hør med motstander om det passer for de. Kontaktinformasjon ligger på fotball.no, alt i appen MinFotball.
  3. Fyll ut kretsen sitt skjema for kampendring.
  4. Informer dommer om kampendring.

Kampoversikt Ferd:

Ukedagene er Ferd fylt opp med kamper og trening.
Så hvis mulig så er det lurt å legge kamper til helgene.

Merk at Ferd kan være leid ut, sjekk dette gjennom utleiekalanderen her.

FLYTTE KAMP PÅ MONOLITTEN ELLER NORDJORDET?

Endringer i barnefotball meldes ikke i fra til kretsen.
Endringene vil heller ikke synes på fotball.no eller i appen MinFotball.

  1. Sjekk om det er ledig banetid på tidspunkt du prøver å flytte kampen til.
  2. Avtal med motstander.
  3. Si i fra til dommeren eller dommeransvarlig i god tid i forkant av flytting av kamper. Helst 1-3 dager i forveien.