Pris og tilbud

BMIL tilbyr organisert trening for barn/ungdom og voksne.
Vi har ikke et fotballakademi, men deler barnefotballen inn i Basis og Extra avhengig av hvor mye spilleren vil trene.

Vi trener både i sommersesongen og vintersesongen.
Treningen er ute primært på Ferd Stadion, men noen av de yngste lagene trener på Monolittbanen i sommersesongen. Vi benytter oss også av Smedstad Skole med å trene inne.
Barnelagenes basistrening trenes av foreldretrenere, ungdomslagene trenes primært av klubbtrenere.

OBS! Sesongen gjelder et helt kalenderår – fra 01. april til 31. mars.

Hva dekker treningsavgiften?
Drift av bane, trenere, vedlikehold, utstyr, drakter, påmelding seriespill, cuper, klubbdommere og mer.

Vi vil at alle skal ha mulighet til å spille fotball uavhengig av privat økonomi.
Ta kontakt med daglig leder, Christopher Frigaard, om mulighet for redusert pris.
Vi lover full diskresjon og god hjelp.

Knøttefotball :: siste året i barnehagen

Gratis tilbud – se egnen sak under «nyheter»
Lørdager på våren før de starter i første klasse.

Førsteklasse: 3-er fotball

Gutter og jenter som stater i 1. klasse på høsten.

Gjelder fra august til snøen kommer.

Fotball 7-10 år: 5-er fotball

Gjelder hele året. Her er det foreldrestyrte treninger og klubbtreninger.

Fotball 10-12 år: 7-er fotball

BASIS:
1 trening + 1 kamp per uke + 2 cuper
Trenere: foreldre

EXTRA:
2-3 treninger + 1-2 kamper per uke + 2-3 cuper
Trenere utover basistreningen: klubbtrenere

Ungdom 13 år – 14 år

BASIS:
1 trening + 1 kamp per uke + 2 cuper
Trenere: klubbtrenere

EXTRA:
2-3 treninger + 1-2 kamper per uke + 2-4 cuper
Trenere: klubbtrenere

Ungdom 15-19 år1-2 treninger + 1 kamp per uke + 1-2 cuper
Trenere: klubbtrenere.

Senior & Old Boys

A-laget: Klubbtrenere følger opp vårt herre A-lag.
Senior 7-er:
Old Boys: