Sportslig rammeplan

Monolitten Fotball har to dokumenter som klubben benytter seg av.

Sportsplanen og Sportslig rammeplan.

Den sportslige rammeplanen er det klubben benytter for å sette klare retningslinjer for våre visjoner og skape et god treningstilbud til alle. Vi vil ha en rød tråd fra tidlig alder av til og med juniorfotballen for å skape en god sportslig utvikling. Rammeplanen går på hvordan man kan bygge opp økter for de små til de eldre ungdommene i klubben. Vi vil at alle som leser vår sportslig rammeplan er bevist på å gjøre økten så god som mulig og gjerne spørre klubbens trenere om råd for god treninger.

Vi ønsker at alle som deltar som trenere eller lagledere i Monolitten Fotball gjør seg kjent med sportsplanen og det sportslige rammeverket.