Sportsplan

Monolitten Fotball har to dokumenter som klubben benytter seg av.

Sportsplan og Sportslig rammeplan.

Sportsplanen er det klubben benytter for sette klare retningslinjer for våre visjoner og skape et godt tilbud til alle. Vi ønsker å bygge en rød tråd fra barnealder av til voksenfotballen. Sportsplanen skal sette tydelige rammer for alle som er en del av Monolitten Fotball.