Varslingskanal

NORGES FOTBALLFORBUND SIN ÅPNE VARSLINGSKANAL FOR UØNSKEDE HENDELSER.

«Takk for at du sier i fra! Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen.» Sitat hentet fra Norges Fotballforbund.

Hvis noen opplever uønsket hendelse/hendelser så vil vi at klubben varsles om dette og at vi videre kan varsle forbundet om situasjoner som har oppstått.

Vi ønsker at alle som skal varsle, leser igjennom hvordan prosessen gjøres her.