Årsmøte 13. Mars kl.19:00

Husk Årsmøte i Håndballgruppa – 13.Mars 2017 kl.19.00 i Hus G – 1.etg.


Velkommen til årsmøte i Bmil Håndball

Sakliste:

 

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste
  3. Valg av møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll
  4. Behandle årsberetning for 2016
  5. Behandle regnskap for 2016
  6. Innkomne forslag og saker
  7. Behandle budsjett for 2016
  8. Valg styre og valgkomité

Det skal være minst to representanter fra hvert kjønn (gjelder ikke i utvalg med tre eller færre).

Saker som skal til behandling på årsmøte må leveres skriftlig til håndballstyret senest 1. mars 2017 til Tove Karlsen tovkar3@online.no.

For å ha stemmerett må man være medlem i idrettslaget og ha betalt årets kontingent.
Styret 6. mars 2017
Saksdokumenter sendes ut via mail, kontakt Tove Karlsen, tovkar3@online.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.