Arbeidsoppgaver som lagleder

Lagleder i Bygdø Monolitten Håndball

Du har en av de viktigste funksjonene i klubben vår.
I tillegg til å sette deg inn i vår Sportsplan. Har vi laget et dokument/arbeidsoppgaver for lagledere Denne legger viktige føringer for hvordan vi ønsker å framstå som klubb.
Vi er en breddeklubb som ønsker å ta vare på flest mulig lengst mulig.

NYTT: Legg merke til andre arbeidsoppgave som er delt på de forskjellige lagene i Bmil Håndball

Mer info finner du på:
http://bmil.no/handball/praktisk-info/ny-som-lagleder/

Tillegg har vi også laget et dokument om: Forventninger til foreldre og spillere
Vi anbefaler alle å last ned, disse dokumentene. Les dem og sette seg inn i dem.