ÅRSMØTE 2022

Velkommen til årsmøte i Monolitten innebandy

Sted Skøyen skole, Hus G

Tid: onsdag 16. mars 2022 , Kl 19:00

Saksliste:

1.            Godkjenne de fremmøtte representantene

2.            Godkjenne innkalling og sakslisten

3.            Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokoll

4.            Behandle årsberetning for 2021

5.            Behandle regnskap for 2021

6.            Innkomne framlegg og saker

7.            Behandle budsjett for 2022

8.            Valg styre

9. Eventuelt