Hallansvar

Det skal være hyggelig å komme i Skøyenhallen!

Hallansvar er en pålagt dugnad fordelt på alle lagene i løpet av en innebandysesong. Lagets oppmann er arrangementsansvarlig og fordeler vaktene internt i laget. Oppgavene er viktig for gjennomføring av et trygt og hyggelig arrangement, og en fin anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og lagene. På disse sidene har vi samlet det som instrukser og oppgaver. Det påhviler alle vaktene å sette seg inn i den tildelte oppgave på forhånd.

Instruks og og veiledning for halldrift Skøyenhallen

For sekretariat