Retningslinjer for lagledere og kampledere aldersbestemte klasser

Lagleders ansvar

 • Organisere lagets Spond sider med informasjon om treninger og kamper. Kampoppsettet bør legges ut så snart man kjenner det.
 • Organisere foreldregruppen i forbindelse med trening og kamp, samt at foreldregruppa møter sine forpliktelser til klubben.
 • Sørge for at laget har nødvendig utstyr til trening og kamp, samt oppsett av vant når aktuelt i forbindelse med trening/kamp.
 • Sørge for at barn får den hjelpen de trenger ved uhell eller skader.

Lagleders ansvar i forbindelse med lagets kamper

 • Sikre at alle spillere har lisens (gjelder fra 10 årsklassen og oppover).
 • Registere spillertropp i turneringsadmin (gjelder fra 10 årsklassen og oppover).
 • Sette av tilstrekkelig tid til oppmøte før kamp (30 minutter for de minste og opp mot en time fra 13 års alder).
 • Registrere kampresultat i turneringsadmin (gjelder fra 12 årsklassen og oppover).

Kampleders ansvar (trener om tilgjengelig ellers lagleder)

 • Felles oppvarming. Det er en fordel å ha en fast rutine som spillerne kjenner seg igjen i. Kapteinen bør lede oppvarmingen så snart spillergruppa er moden for det.
 • Gjennomgang av lagoppsett og taktikk før man får tilgang til banen. Keeper-jobben er utsatt og spesielt for de yngste er det er en fordel å bli enig om hvordan keeperen skal kaste ut ballen (oppleves veldig negativt for keeperen om han kaster ballen rett til en på det andre laget som lager mål).
 • Vær tydelig på at kjefting og kritikk av medspillere ikke aksepteres. Vi er sammen som et lag.
 • Felles kamprop foran mål med hele laget før kampstart.
 • Hele laget feirer et mål, også keeperen (high five?).
 • God rotasjon av spillerne med korte og hyppige bytter for høy intensitet. Alle spiller like mye (krav til og med 12 års alderen). Det anbefales å ha en hjelper som hjelper til med tidtaking og rotasjon av spillere for byttene.
 • Fokus på innsats og lagspill, mer enn seier eller tap.
 • Kjefting og negativ roping fra benken ødelegger. Fokuser på det positive og snakk gjerne med spillerne når de sitter på benken mellom byttene.
 • Kun kapteinen snakker med dommeren. Kapteinen takker motspillerne, dommere og publikum for kampen HVER gang uansett.
 • Etter kampen samles alle i garderoben for en prat om hvordan det gikk (mange foreldre er ivrige etter å dra, men denne samtalen er viktig)
 • Fokuser på utviklingsmålene og hvordan vi klarte å følge kamp planen. Ros innsatsen og finn lyspunkter. Ikke heng ut enkeltspillere.

Hospitering

Hospitering er et tilbud til enkeltspillere om å trene på et høyere nivå. Tilbudet kan gis til motiverte enkeltspillere med ferdighetsnivå vesentlig ut over det normale. For at hospitering skal fungere på en god måte gjelder følgende retningslinjer:

 • Hospitering bør tidligst gjennomføres fra fylte 12år.  Det er normalt egen trener som kommer med innstillingen til hospitering. Innstillingen vurderes av involverte trenere og sportslig ansvarlig som har siste ordet. Foreldre eller spiller skal ikke gå direkte på trener eller lagleder for å omgå systemet.
 • Hospitering skal alltid være avklart med klubben og foreldrene før spiller blir informert.
 • Hospitering er kun et supplement. Spilleren skal følge treninger på sin gruppe/ alderstrinn.
 • Spillere kan delta på det hospiterende laget sine kamper så lenge det ikke kommer i konflikt med kamper på eget lag.
 • Før hospitering gjennomføres skal det forankres hos egen trener, egen gruppe, ny trener og ny gruppe.

Lån av spillere fra yngre årsklasse

Monolitten tilstreber å ha lag i alle årsklasser. Men realiteten er at det i visse årsklasser er for få spillere til å stille til kamper med fullt lag. I disse klassene kan det lånes spillere fra årsklassen ett trinn under til kampene, men det forutsettes at:

 • Lagledere fra begge årsklasser er involvert. 
 • Foreldre til spiller som lånes har godkjent lånet og sjekket med spilleren at han/hun virkelig vil spille for årsklassen et trinn opp.
 • Kampleder sørger for at spillere som lånes stiller på lik linje med resten av laget mtp spilletid.
 • Spillere som lånes bør ikke plasseres som keeper (unntak dersom det er keeper som har blitt lånt).