Nordjordet

Nordjordetbanen ligger nedenfor Skøyen skole og er en bane for de yngste barna.

Banen ligger 2 adresser og vi anbefaler at man bruker skolens adresse, Monolittveien 6, 0375 Oslo.

Banen er 20×40 meter og har ikke belysning.
Dekket er kunstgress med grus i grunnet miljøhensyn.

Det er viktig at man tar hensyn til naboer rundt banen ved spill på kveldstid.

Kommer man ved bil anbefaler vi at man parkerer ved Skøyen skole.