Skøyenhallen

Skøyenhallen er en del av Skøyen skole og har adresse Monolitveien 6.

Monolitten disponerer hallen fra mandag til fredag fra kl 16 til 22.
I tillegg benyyter Monolitten allidrett onsdager fra kl.14 til16

Innebandygruppen disponerer hallen mandag og onsdag, samt fredager fra 19.00. Innebandykamper i hallen på lørdager.

Håndballgruppen disponerer hallen tirsdag og torsdag, samt fredager til 19.00. Håndballkamper i hallen på søndager.

Gjenglemt tøy/utstyr i Skøyenhallen

Gjenglemt tøy, sko og drikkeflasker i Skøyenhallen vi bli fjernet av Monolitten i løpet av den siste uken i hver måned.
Tøy og sko i god stand kommer til å bli gitt til Fretex, resten blir kastet.

Har du glemt noe utstyr anbefaler vi deg å kontakte lagleder på hjemmelaget for hjelp.

Når skolen benytter hallen, vil de ta med gjenglemt utstyr de vet tilhører elvene tilbake til glemmekasser på skolens område.

Hverken skolen eller Monolitten kan ta ansvar for gjenglemte gjenstander.