Tenniskurs for ungdom og voksne

Takker meget for interesse rundt våre tenniskurs! 

Etter stor interesse for tennis i år åpnes det nå opp for inntak av nye kursdeltagere i uke 31 til uke 39 (perioden 2. August – 30. September). Mil Tennis har som mål å kunne gi en innføring i alle slag og deler av tennisen i løpet av innføringskurset. Merk at det er begrensede plasser og at medlemskap er påkrevd. Kursavgiften er på 1.000,- for ungdom 2.000,- for voksne og påmeldingsfristen er 1. August 2021 med SMS om forespørsel om kursplass og -tid til 45223562.

NB: Medlemskap er påkrevd før innrullering til kurs. Det er kun medlemmene som kan forhøre seg om kursplasser først, før vi eventuelt publiserer om kapasitet eller aktiviteter/kurs i bl.a. sosiale medier.

Ved interesse for påmelding til kurs send inn en e-post til Nick@Monolittenil.no

Alle henvendelser behandles med diskresjon. Betingelsene bes lest før påmelding.

Medlemskap er påkrevd før innrullering til kurs.

Ved interesse send en e-post til Nick@Monolittenil.no

Alle henvendelser behandles med diskresjon. Betingelsene bes lest før påmelding.

Betingelser for påmelding


Før oppstart til kursene med Monolitten idrettslag (Mil) forplikter kursdeltagerne seg til å lese gjennom disse betingelsene. Etter oppstarten av kursene uten påbegynt dialog ved spørsmål har man automatisk godtatt disse betingelsene.


– Kontaktdata
Kursdeltagerne forplikter seg til å holde Mil oppdaterte med riktige kontaktopplysninger.
I forbindelse med alle aktiviteter og all trening vil Mil informere per SMS eller e-post, i tillegg til Instagram og Facebook for felles utgående informasjon til medlemmene.
Om det savnes informasjon, bes det om at Mil kontaktes snarest. For hurtig kontakt per tlf. 45223562, eller per e-post til Nick@Monolittenil.no for lengre og grundigere redegjørelser.


– Personvern
Mil skal respektere enkeltindividets ønske om å kunne frabe seg å komme med på bilder og videoer som legges ut for publisitet og rapporteringer.
Mils representant(er) skal klart stille spørsmål om godkjennelse, fortelle uoppfordret om ønsket bruk og ikke presse på for deltagelse.
Det bes gjerne om en e-post til Nick@Monolittenil.no om dette og det skal behandles ytterst konfidensielt.


– Påmelding
Deltagelse ved påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å avslutte kurset midt under sesongen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom, skade eller uforutsette hendelser.
Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% reduksjon om man ikke kan vende tilbake til kurset pga. skade/sykdom og det er rom for å få kursplassen dekket. Eventuelt at en andel fratrekkes ved neste utendørssesong.


– Kansellerte timer
Kursdeltagere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved f.eks. kurs, møter, seminarer, lag- og representasjonskamper, dårlig vær eller uforutsette hendelser (f.eks. sykdom, force majeure etc.). Kursansvarlig varsler senest innen 1 time kursdeltagerne før kursoppstart om avlyste leksjoner. Det er ikke nødvendig å forhøre seg på noen måte om kursets gang da alle vil bli varslet ved riktige kontaktdata. Det blir ingen tilbakebetalinger av disse timene, men Mil pålegger seg imidlertid til å kompensere for tap, ved mulighet, ved påfølgende sesong.


– Frister
Påmeldingen fortsetter automatisk gjennom året. Ved ønske om avslutning av påfølgende treningsløp, bes det om minst en måneds varsel per e-post til Nick@Monolittenil.no innen avslutningen av inneværende kurs.
Hvis man ikke gir beskjed innen fristen er man forpliktet til å betale for neste termin.


– Fakturering
Fakturaene sendes ut ved stabilisert termin gjennom NIFs KlubbAdmin.


– Bydelsordningen for barn og ungdom
Skulle det, mot formodning, oppstå betalingsutfordringer, ber Mil vennligst om at det varsles, selv muntlig i klar form nærmeste kontaktperson. Det er ikke nødvendig med noen form for begrunnelse og informasjonen vil behandles konfidensielt.
Tillitsavtalen med Bydel Frogner vil dekke treningsavgiften ved behov for støtte.– Fravær
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man i utgangspunktet ikke kan stille med en erstatter hvis man er fraværende fra en trening, med mindre det er helt avklart med treneren og det ikke spriker stort nivåmessig av hensyn til øvrige kursdeltagere.
Man skal heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper. Slike problemstillinger må overveies med treneren i god tid før timen.

For ordens skyld bes det om at fravær meldes inn per SMS til Nick på 45223562. Det er ikke nødvendig med noen form for begrunnelse og informasjonen vil behandles konfidensielt.