Tennis- & sommerleir!

Som en inkluderende organisasjon ønsker vi alle interesserte velkommen med på våre sommerleir, og håper det bringer mersmak på tennis på fast basis med et støttende medlemskap for våre lokale lavterskel aktiviteter.

I løpet av våre leir satser vi på å gjennomgå og å utvikle alle tennisens aspekter for spillerne på en balansert måte, uten kompromiss med den fysiske treningen og det sosiale samholdet!

Tennisavdelingen søker aktivt om midler for å subsidiere våre tennisleir for å sørge for bredest mulig inkludering for spesielt nærområdet og mot sentrum av Oslo, så straks alt er på plass og planlagt vil medlemmene bli informert med instrukser for deltagelse.

Vil du være tidlig ute for plass? Støtt vårt lokale engasjement med familiens medlemskap for idrettslagets banetildeling og send inn interesse med barnets fulle navn, alder (fødselsår) og ønskede uker per e-post til tennis@Monolittenil.no med kopi til Nick@Monolittenil.no

Velkommen med!