Tennis- & sommerleir!

Som medlem ved Mil er du prioritert for plass ved våre innholdsrike tennisleir ved å først få tilbudet før det eventuelt annonseres på våre sosiale medier om ledige plasser for interesserte.

I løpet av våre leir satser vi på å gjennomgå og å utvikle alle tennisens aspekter for spillerne på en balansert måte, uten kompromiss med den fysiske treningen og det sosiale samholdet!

Tennisavdelingen søker aktivt om midler for å subsidiere våre tennisleir for å sørge for bredest mulig inkludering for spesielt nærområdet og mot sentrum av Oslo, så straks alt er på plass og planlagt vil medlemmene bli informert med instrukser for deltagelse.

Vil du være tidlig ute for plass? Støtt vårt lokale engasjement med familiens medlemskap for idrettslagets banetildeling og send inn interesse med barnets fulle navn, alder (fødselsår) og ønskede uker per e-post til tennis@Monolittenil.no med kopi til Nick@Monolittenil.no

Velkommen med!