Utlegg/Faktura

Har du en faktura som klubben skal betale så skal den sendes til:
Hvis PDF faktura: monolittenil@ebilag.com
Annen faktura: RegnskapLarvik@norian.eu

NB! Skriv i emnefeltet: » årgang – kontaktperson – gren»
Feks: G2002 – Per Hansen – fotball

Har du betalt en faktura/har et utlegg. Last ned vedlegget «refusjon_skjema.xlxs» og fyll ut feltene, hvis mulig lagre dokumentet som en pdf fil.
Og legg ved kvitteringer på det som skal refunderes.

For raskest og rett refundering, gjør alle vedlegg om til PDF-fil og send til monolittenil@ebilag.com (kun PDF-filer)
Hvis annet filformat send til RegnskapLarvik@norian.eu

NB! Skriv i emnefeltet: » årgang – kontaktperson – gren»
Feks: G2002 – Per Hansen – fotball

Det er leder i hver gren som godkjenner bilagene, så har du spørsmål kontakt leder i grenen du tilhører.